حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

9:04:27 PM 1396 / 12 / 29
 
   
      
نتایج جستجو