حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

9:50:07 PM 1396 / 04 / 07
 
   
      
نتایج جستجو