حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:07:43 AM 1396 / 09 / 27
 
   
      
نتایج جستجو