حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

7:20:56 AM 1396 / 06 / 02
 
   
      
نتایج جستجو