حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

7:37:54 AM 1399 / 04 / 14
 
واحد نوار مغز(EEG) مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
معرفی:

مسئول فنی:  خانم دکتر ابریشم چی (متخصص مغز و اعصاب)
روزهای فعالیت :
 روزهای شنبه  تا چهارشنبه هرهفته
 نحوه نوبت دهی: هر روز هماهنگی با واحد اسپیرومتری

تلفن تماس:55451515-55451580-55450031
دورنگار:55452380
پست الکترنیک بیمارستان:naghavihospital@kaums.ac.ir
 آدرس  : کاشان- خ ش رجایی

 

       
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر