حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:11:39 PM 1397 / 04 / 30
 
واحد اسپیرومتری مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی نقوی دانشگاه علو م پزشکی  کاشان

 توضیحات:

مکان :    طبقه همکف ،سمت راست درب برقی اصلی ،جنب کلینیک تخصصی قلب و عروق
روزهای فعالیت: شنبه تا چهارشنبه عصرها ساعت 19-16، روزهای پنج شنبه ساعت 13-8
مسئول فنی :  دکتر صبا 

 تلفن تماس: 55451515-55450031-55451580
نمابر:55452380
آدرس: کاشان- خ ش رجایی- بیمارستان نقوی
پست الکترنیک بیمارستان:naghavihospital@kaums.ac.ir

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر