حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

7:40:02 AM 1399 / 04 / 14
 

آزمایشگاه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

معرفی:

مسئول فنی آزمایشگاه و بانک خون :         دکتر  محمد علی دولتی (دکترای ژنتیک)

مسئول آزمایشگاه و بانک خون :                علی حق شناس  یسانس علوم آزمایشگاهی)
                              

 

 


    واحد آزمایشگاه بیمارستان نقوی ، خدمات پاراکلینکی خود را با کیفیت بالا به کلیه بیماران بستری در مرکز و به مراجعین سر پایی به صورت شبانه روزی تحت نظر متخصصین مجرب علوم آزمایشگاهی ارائه می نماید

خدمات ارائه شده در حوزه های زیر می باشد:  

 جهت روئیت  انواع  آزمایشات   قابل انجام در مرکز  روی گزینه مورد نظر
کلیک نمائید
 

خون شناسی هورمونی

بیوشیمی

میکروب شناسی

سرولوژی

مراحل پذیرش بیماران در  آزمایشگاه بیمارستان:
 
بعد از مراعات رژیم غذایی نمونه گیری انجام می شود.
بیمار بعد از مراجعه به آزمایشگاه در قسمت پذیرش آزمایشگاه راهنمایی می شود.
نمونه ها جداسازی و در بخشهای مختلف آزمایشگاه پروسه کاری انجام می شود.
جوابها به قسمت پذیرش ارجاع داده شده و توسط مسئول فنی تایید می شود.
یمار با توجه به زمان جواب دهی به آزمایشگاه مراجعه کرده وجواب را دریافت می کند.

 
 

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان  کادر پزشکی بیمارستان  درمانگاه های تخصصی بازگشت به صفحه اصلی

 


تلفن تماس:55451515-55451580-55450031-داخلی 229
دورنگار:55452380
پست الکترنیک بیمارستان:naghavihospital@kaums.ac.ir
 آدرس  : کاشان- خ ش رجایی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر