حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:06:16 AM 1397 / 04 / 28
 

کلینیک تغذیه و رژیم درمانی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی نقوی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان

نام متخصصین:

 دکتر ذات اله  عاصمی:متخصص تغذیه و رژیم درمانی

سید حمزه عباس زاده:کارشاس ارشد تغذیه

  برنامه فعالیت  کلینیک تغذیه و رژیم درمانی

روزهای فعالیت نام پزشک صبح نام پزشک عصر
شنبه   عاصمی
یک شنبه عباس زاده عاصمی
دوشنبه عباس زاده عاصمی 
سه شنبه   عاصمی 
چهارشنبه   عاصمی 
پنج شنبه    
تماس با ما:

 تلفن تماس:55451515-55451580-55450031
 دورنگار:55452380
 پست الکترنیک بیمارستان:
naghavihospital@kaums.ac.ir
 آدرس  : کاشان- خ ش رجایی 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر