حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:47:22 AM 1396 / 07 / 29
 

کلینیک تغذیه و رژیم درمانی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی نقوی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان

نام متخصصین:

 دکتر ذات اله  عاصمی:متخصص تغذیه و رژیم درمانی

سید حمزه عباس زاده:کارشاس ارشد تغذیه

  برنامه فعالیت  کلینیک تغذیه و رژیم درمانی

روزهای فعالیت نام پزشک صبح نام پزشک عصر
شنبه   عاصمی-
یک شنبه عباس زاده عاصمی-
دوشنبه عباس زاده عاصمی 
سه شنبه   عاصمی 
چهارشنبه   عاصمی 
پنج شنبه    
تماس با ما:

 تلفن تماس:55451515-55451580-55450031
 دورنگار:55452380
 پست الکترنیک بیمارستان:
naghavihospital@kaums.ac.ir
 آدرس  : کاشان- خ ش رجایی 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر