حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:49:18 AM 1396 / 07 / 29
 

کلینیک تخصصی و  فوق تخصصی  اطفال  مرکزپزشکی,آموزشی ودرمانی نقوی و درمانگاه گلابچی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

نام متخصصین:

دکتر بابک سلطانی               (متخصص اطفال و فوق تخصص عفونی و بیماری های تب دار کودکان)
دکتر محمدرضا شریف             (متخصص اطفال و فوق تخصص عفونی و بیماری های تب دار کودکان)
دکتر احمد صفری                   (متخصص اطفال و فوق تخصص نوزادان)
دکتر سید رامین مدنی           (فوق تخصص گوارش کودکان- نظام پزشکی 58479)
دکتر امیرعباس شریف            (فوق تخصص نوزادان- نظام پزشکی 99411 )
 دکتر علی محمد شکیبا          (فوق تخصص قلب کودکان) (مرکز گلابچی)
 دکتر داود خیرخواه                  (متخصص اطفال و نوزادان) (مرکز گلابچی)
دکتر عالیه محمدزاده               (متخصص کودکان)(نظام پزشکی 91560)

روزهای هفته

 متخصص صبح نقوی

متخصص عصر نقوی

متخصص صبح گلابچی

متخصص عصر گلابچی

شنبه
 
صفری -سلطانی
 

شکیبا -خیرخواه

یک شنبه
 
شریف-صفری -شریف
 

شکیبا -خیرخواه

دوشنبه
 محمدزاده
 صفری-سلطانی
 
 
شکیبا- خیرخواه
سه شنبه
 
 شریف-صفری-شریف-مدنی
 
 
شکیبا -خیرخواه
چهارشنبه
 محمدزاده
صفری -سلطانی-مدنی
 
 
شکیبا-خیرخواه 
پنج شنبه
 
شریف 
 
 
 

تماس با ما
تلفن تماس:55450031-55451515-55451580
داخلی اطلاعات:222
دورنگار:031-55452380
آدرس:کاشان- خ  آیت اله کاشانی  جنب چهارراه آیت ال کاشانی
آدرس پستی:
naghavihospital@kaums.ac.ir

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر