حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:11:47 AM 1397 / 04 / 28
 
 
کلینیک اعصاب و روان مرکزپزشکی,آموزشی ودرمانی نقوی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان
 
نام متخصصین:
فاطمه مهرزاد        (نظام پزشکی:117123)            روانپزشک
مریم مطمئن                                                    روانپزشک   
 
 
جدول زمانی فعالیت کلینیک اعصاب و روان
 
روزهای هفته نام متخصص عصر نقوی نام متخصص عصر گلابچی نام متخصص عصر صدوقی
شنبه      
یک شنبه   مطمئن  
دوشنبه      
سه شنبه   مطمئن  
چهارشنبه      
پنج شنبه مهرزاد    

 

 

تماس با ماتلفن تماس:55450031-55451515-55451580
داخلی اطلاعات:222
دورنگار:031-55452380
آدرس:کاشان- خ  آیت اله کاشانی  جنب چهارراه آیت ال کاشانی
آدرس پستی: naghavihospital@kaums.ac.ir

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر