حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:27:40 PM 1394 / 09 / 06
 

 کلینیک جراحی مغز و اعصاب بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان

 آقای دکتر محمود مومنی(نظام پزشکی:106768)ضریب کا :متخصص و جراح مغز واعصاب و ستون فقرات
    

 

جدول زمانی  فعالیت کلینیک  جراحی مغز و اعصاب

نام متخصص عصر
نام متخصص صبح
روزهای هفته
مومنی 
 
شنبه
 
 
یک شنبه
مومنی 
 
دوشنبه
مومنی 
 
سه شنبه
مومنی 
 
چهارشنبه
 
 
پنج شنبهنکته ها:
 
1-مراجعین محترم هرگونه ابهامی را از واحد اطلاعات سئوال نمایند
 
2-اولویت نوبت دهی ،شماره صندلی و شخص حاضر در صندلی در زمان شروع نوبت دهی (راس ساعت 10 ) می باشد.
 
3- نوبت  های باقیمانده از ساعت 9 صبح  به بعد در محل پذیرش مرکزی روبروی درب ورودی برقی اصلی ،به متقاضیان ارائه خواهد گردید
 
4- مراجعین پس از دریاقت کارت شماره سفیدرنگ   در محل صندلی خود با مراچعه به گیشه پذیرش در جنب آسانسور نوبت خود را بر طبق شماره مذکور دریاقت خواهند داشت.
5-همراه داشتن دفترچه بیمه  زمان دریافت نوبت الزامی است.
 
6- به منظور پاسداشت حقوق تمامی بیماران و مراجعین ،رزرو نوبت و صندلی توسط اشیاء(کیف ،دفترچه و .. )به هرطریق ممنوع می باشد و واحد انتظامات بیمارستان موظف است حاضران  در سالن را به صندلی های شماره گذاری شده و فاقد شخص هدایت نمایند.
 

تماس با ما

تلفن تماس:55450031-55451515-55451580

داخلی اطلاعات:222

دورنگار:031-55452380

آدرس:کاشان- خ  آیت اله کاشانی  جنب چهارراه آیت ال کاشانی
mailایمیل: naghavi_at_kaums.ac.ir

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر