حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:10:14 PM 1397 / 04 / 30
 
برنامه فعالیت  کلینیک تخصصی داخلی مغز و اعصاب (نرولوژی) مرکز پزشکی آموزشی و درمانی نقوی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
نام متخصص :
دکتر مهدی خیران(نظام پزشکی  121387)
دکتر فاطمه ابریشم چی نظام پزشکی(111285)
برنامه فعالیت کلینیک داخلی مغز و اعصاب:
 
روزهای هفته
نام  متخصص صبح
نام متخصص عصر
(نقوی)

نام متخصص عصر

(کلینیک صدوقی)

شنبه
 
 
خیران 
 
یک شنبه
 

 

 
دوشنبه
 
 
خیران   
سه شنبه
 

 

ابریشم چی
چهارشنبه
 
 
خیران
 
پنج شنبه
 
 
ابریشم چی
 

تماس با ما

تلفن تماس:55450031-55451515-55451580
داخلی اطلاعات:222
دورنگار:031-55452380
آدرس:کاشان- خ  آیت اله کاشانی  جنب چهارراه آیت ال کاشانی
آدرس پستی:
naghavihospital@kaums.ac.ir


 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر