حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:08:27 PM 1397 / 04 / 30
 

برنامه کلینیک ارتوپدی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی نقوی  دانشگاه علوم پزشکی  کاشان

اسامی متخصصین:
دکتر   علیرضا عابدی              ارتوپد
 دکتر   مجیدصادق زاده           ارتوپد
 
دکتر میثم فتحی چغاده          ارتوپد         115717
  دکتر رضا رضایی دوگاهه         ارتوپد        
126598 (2کا)
دکتر داود دهقانی اشکذری      ارتوپد        141005

 

نام متخصص عصر
 نام متخصص صبح
روزهای هفته
دهقانی -عابدی

فتحی
 شنبه

عابدی

 
یک شنبه 

عابدی

صادق زاده
دوشنبه
دهقانی-عابدی

صادق زاده
سه شنبه 

عابدی

فتحی 
چهارشنبه 
 دهقانی

رضایی
پنج شنبه

تماس با ما:
تلفن تماس:55450031-55451515-55451580
داخلی اطلاعات:222
دورنگار:031-55452380
آدرس:کاشان- خ  آیت اله کاشانی  جنب چهارراه آیت ال کاشانی
آدرس پستی:
naghavihospital@kaums.ac.ir

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر