حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

5:45:05 AM 1396 / 09 / 26
 

برنامه کلینیک ارتوپدی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی نقوی  دانشگاه علوم پزشکی  کاشان

اسامی متخصصین:
دکتر   علیرضا عابدی               ارتوپد
 دکتر   مجیدصادق زاده            ارتوپد
 دکتر  حسین حاجی تقی        ارتوپد
 
دکتر میثم فتحی چغاده          ارتوپد     115717
  دکتر رضا رضایی دوگاهه         ارتوپد    
126598 (2کا)
 

 

نام متخصص عصر
 نام متخصص صبح
روزهای هفته
 عابدی

 
 شنبه

عابدی

فتحی
یک شنبه 

عابدی-حاجی تقی

صادق زاده
دوشنبه
عابدی

صادق زاده
سه شنبه 

عابدی

فتحی 
چهارشنبه 
 

رضایی
پنج شنبه

تماس با ما:
تلفن تماس:55450031-55451515-55451580
داخلی اطلاعات:222
دورنگار:031-55452380
آدرس:کاشان- خ  آیت اله کاشانی  جنب چهارراه آیت ال کاشانی
آدرس پستی:
naghavihospital@kaums.ac.ir

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر