حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

6:12:04 AM 1399 / 04 / 14
 

 
 

 منشور اخلاق بیمارستان

 
 
تبریک ها
 
 
 
 
 

بازگشت به صفحه اصلی


تلفن تماس:55450031-55451515-55451580
داخلی اطلاعات:222
دورنگار:031-55452380
آدرس:کاشان- خ  آیت اله کاشانی
آدرس پستی:
naghavihospital@kaums.ac.ir

تاریخ آخرین به روز رسانی:  16/09/1394

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر