حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

6:13:56 AM 1399 / 04 / 14
 

 

فرایند های انجام کار در بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان 

 فرایند پذیرش بیماران بستری

مدارک مورد نیاز:کارت ملی بیمار- دفترچه بیمه خدمات درمانی، مبلغ علی الحساب هزینه  با توجه به نوع  عمل ، د رمورد بیمه های تکمیلی معرفی نامه از طرف  سازمان بیمه گر
 

 فرایند ترخیص بیماران بستری

مدارک مورد نیاز:دفترچه بیمه خدمات درمانی بیمار،رسید مبلغ پرداختی علی الحساب
 

 فرایند بایگانی نمودن پرونده های پزشکی


 فرایند جمع آوری آمار بیمارستان و درمانگاه های تخصصی
 

فرایندهای آزمایشگاه بیمارستان :مدارک مورد نیاز:دفترچه بیمه- شماره ملی

 

فرایندهای  انجام خدمات رادیولوژی بیمارستان: مدارک مورد نیاز: دفترچه بیمه ،کارت ملی

 

فرایند انجام خدمات اورژانس سرپایی بیمارستان نقوی: مدارک مورد نیاز: دفترچه خدمات درمانی،کارت ملی  جهت بیماران خارجی کارت اقامت

ادامه در صفخه بعد........

تلفن تماس:55450031-55451515-55451580

داخلی اطلاعات:222

دورنگار:031-55452380

آدرس:کاشان- خ  آیت اله کاشانی

آدرس پستی: naghavihospital@kaums.ac.ir

تاریخ آخرین به روز رسانی: 1399/03/01

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر