EN |
    ورود
   6:17:26 AM

حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1399 / 04 / 14