حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

3:43:23 PM 1396 / 01 / 09
 

اسامی متخصصین درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی   بیمارستان نقوی ,مرکز گلابچی و درمانگاه صدوقی

درمانگاه ارتوپدی:
 دکتر
علیرضا عابدی
دکتر مجید صادق زاده
دکتر حسین حاجی تقی
دکتر رضا رضایی دو گاهه
دکتر  میثم فتحی چقاده
دکتر بابک حق پناه

 درمانگاه چشم
دکتر
علیرضا سلیمانی
دکتر سیدحسن مدرسی فرد

درمانگاه ارولوژی:
دکتر
مجید گیوی
دکتر حمید آرزه گر
 

 درمانگاه عفونی:
دکتر
محمد خانبانپور
دکتر رضا رزاقی(درمانگاه گلابچی)
دکتر
علیرضا باقری(درمانگاه گلابچی)

 درمانگاه جراحی های تخصصی و فوق تخصصی:
دکتر
عبدالحسین داوود آبادی
دکتر مهرداد حسین پور
دکتر نوشین سادات موسوی
دکتر محمد عیدی

 جراحی مغز و اعصاب
دکتر
محمد مومنی 106768
دکتر
حامد یزدان پناه

درمانگاه اخلی مغز و اعصاب :
دکتر
مهیار نوربخش
دکتر مهدی خیران

 درمانگاه تغذیه و رژیم درمانی:
دکتر
ذات اله عاصمی

 درمانگاه  اطفال و نوزادان:
دکتر
بابک سلطانی
دکتر محمدرضا شریف
دکتر احمد صفری
دکتر عالیه محمدزاده

 

 

 درمانگاه قلب و عروق:

دکتر علی عباسی
دکتر علیرضا فرخیان
دکتر محمد صادق پور عباسی
دکتر محمود سیدی
دکتر الهیار گلابچی(نقوی و گلابچی)
دکتر
مهدی حاجی زاده بیدگلی(نقوی و گلابچی)
دکتر
امیرمسعود  جعفری(درمانگاه صدوقی)
دکتر عادله ملکی پور

درمانگاه جراحی های عمومی:
دکتر
حسین طاهری نساج
دکتر لیلا غفور
دکتر شیما شفق
دکتر فاطمه قیصری
دکتر محمود حیدری

درمانگاه گوارش:
دکتر
محمدرضا ملاقنبری

 

 درمانگاه زنان و زایمان:
دکتر
طیبه هاشمی
دکتر لیلا حاتمی
دکتر فاطمه سلیمانی
دکتر سرور ربانی(76476نظام پزشکی)
دکتر
زهرا واحد پور فرد
دکتر آزاده شعبانی(مرکز گلابچی)
دکتر
جمیله نظام زواره(مرکز گلابچی)
دکتر
مرضیه طالبیان
دکتر فرزانه امینی

درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی:
دکتر
ابراهیم علیخانی

 

 

 

 درمانگاه خون و انکولوژی:
 دکتر
احسانی_(درمانگاه گلابچی)
 طب سنتی:
دکتر
برهانی(درمانگاه صدوقی)

 

داخلی

دکترعطیه عرب

  تاریخ آخرین به روز رسانی: 23/11/1395

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر