حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:48:30 PM 1393 / 11 / 07
 

برنامه فعالیت کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان

معرفی

  

 

مسئول کلینیک ها:    خانم اکرم حسینی

مدرک تحصیلی:         کارشناس مامایی

 

برنامه فعالیت کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان

 کلینیک بینایی سنجی

غیرفعال

  پزشکی اجتماعی

غیرفعال

 اعصاب و روان

غیرفعال

فیزیوتراپی
 

 

 
 
 

تلفن تماس:55450031-55451515-55451580

داخلی اطلاعات:222

دورنگار:031-55452380

آدرس:کاشان- خ  آیت اله کاشانی  جنب چهارراه آیت ال کاشانی

آدرس پستی: naghavihospital@yahoo.com

تاریخ آخرین به روز رسانی:  12/06/1393

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر