حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

3:05:33 PM 1398 / 11 / 28
 

تاریخچه بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
 
این مرکز از سوی مرحوم ­حاج محمد صادق نقوی ا­حداث و به وزات متبوع واگذار و ازسال 1369 به  دانشگاه علوم پزشکی کاشان تحویل داده شده است.


  این مرکز تاکنون چندین مورد بازسازی شده و اکنون با زیربنای 7000متر مربع با بخش های مختلف تخصصی و فوق تخصصی در ­­حال فعالیت می باشد.  

 تخت مصوب:  95 تخت
 تخت فعال: 38 تخت
 مسئول فنی شیفت صبح و عصر:
دکتر ابوالفضل شجاعی
 مسئول فنی شیفت شب: دکتر مهدی خیران

تماس با ما:
تلفن تماس:55450031-55451515-55451580
داخلی اطلاعات:222
دورنگار:031-55452380
آدرس:کاشان- خ  آیت اله کاشانی  جنب چهارراه آیت ال کاشانی
آدرس پستی: naghavihospital@kaums.ac.ir

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر