حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:52:40 AM 1397 / 06 / 31
 

کد رهگیری: