حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:36:46 AM 1396 / 07 / 29
 

کد رهگیری: