حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

10:18:53 PM 1397 / 01 / 04
 

کد رهگیری: