حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

5:49:40 AM 1396 / 09 / 26
 

کد رهگیری: