حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

5:50:23 AM 1398 / 01 / 03
 

کد رهگیری: