حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:22:51 PM 1396 / 04 / 05
 

کد رهگیری: