حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

11:09:00 AM 1396 / 06 / 02
 

کد رهگیری: