حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:33:15 AM 1397 / 08 / 25
 

کد رهگیری: