حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:23:18 AM 1397 / 04 / 28
 

کد رهگیری: