حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

7:38:14 AM 1399 / 04 / 14
 

 

فرایندهای مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی نقوی سال 1397


فرایندهای اصلی


فرایندهای پشتیبانی

 

فرایندهای مدیریتی

 

 

 

تاریخ آخرین به روز رسانی 1399/03/15 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر