حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

9:53:32 AM 1398 / 06 / 26
 

 

فرایندهای مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی نقوی سال 1397


فرایندهای اصلی


فرایندهای پشتیبانی

 

فرایندهای مدیریتی

 

 

 

تاریخ آخرین به روز رسانی: 1397/09/09

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر