حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:59:02 AM 1399 / 01 / 14
 

 

فرایندهای مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی نقوی سال 1397


فرایندهای اصلی


فرایندهای پشتیبانی

 

فرایندهای مدیریتی

 

 

 

تاریخ آخرین به روز رسانی: 1397/09/09

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر