حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:03:32 AM 1396 / 09 / 27
 

دوره های آموزشی عمومی و تخصصی بیمارستان نقوی  دانشگاه علوم  پزشکی کاشان در سال 1395

دوره های آموزش عمومی بیمارستان نقوی:
 دوره آموزشی اخلاق در قرآن

دوره های آموزش تخصصی رادیولوژی
 
  جزوات آموزش تخصصی:

 

 

اصول ثبت پروسیجرهادر گزارش پرستاری
  ECG3

 

ECG4


ECG 5 

هوموستاز 
 

 

 

 

 

 

 


 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر