حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

7:21:33 AM 1396 / 09 / 04
 

 

 برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه  در مراکز بیمارستان نقوی , گلابچی و اورژانس مرکزی

نام پزشک معتمد حاضر در واحد های دانشگاه : دکتر حسین یاوری تبار

برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه آذرماه سال1396 

ت ایام هفته صبح  عصر شب
1 چهار شنبه نقوی نقوی  
2 پنج شنبه   گلابچی  
3 جمعه نقوی نقوی نقوی
4 شنبه     نقوی
5 یک شنبه   نقوی  
6 دوشنبه      
7 سه شنبه نقوی    
8 چهار شنبه   اورژانس مرکزی  
9 پنج شنبه   نقوی  
10 جمعه      
11 شنبه      
12 یک شنبه      
13 دوشنبه      
14 سه شنبه      
15 چهار شنبه      
16 پنج شنبه      
17 جمعه      
18 شنبه      
19 یک شنبه      
20 دوشنبه      
21 سه شنبه نقوی نقوی  
22 چهار شنبه      
23 پنج شنبه      
24 جمعه     گلابچی
25 شنبه     نقوی
26 یک شنبه      
27 دوشنبه      
28 سه شنبه   اورژانس مرکزی  
29 چهار شنبه   نقوی  
30 پنج شنبه     اورژانس مرکزی

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر