حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

7:08:20 AM 1397 / 02 / 07
 

 

 برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه  در مراکز بیمارستان نقوی , گلابچی و اورژانس مرکزی

نام پزشک معتمد حاضر در واحد های دانشگاه : دکتر حسین یاوری تبار

 

برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه فروردین 1397 

 

ت ایام هفته صبح  عصر شب
1 چهار شنبه نقوی نقوی  
2 پنج شنبه   گلابچی  
3 جمعه     نقوی
4 شنبه      
5 یک شنبه     نقوی
6 دوشنبه   نقوی نقوی
7 سه شنبه     نقوی
8 چهار شنبه      
9 پنج شنبه   گلابچی  
10 جمعه   اورژانس مرکزی  
11 شنبه      
12 یک شنبه      
13 دوشنبه نقوی نقوی نقوی
14 سه شنبه      
15 چهار شنبه نقوی اورژانس مرکزی  
16 پنج شنبه      
17 جمعه     اورژانس مرکزی
18 شنبه   نقوی  
19 یک شنبه   اورژانس مرکزی  
20 دوشنبه نقوی    
21 سه شنبه     نقوی
22 چهار شنبه   گلابچی  
23 پنج شنبه نقوی نقوی  
24 جمعه      
25 شنبه      
26 یک شنبه      
27 یک شنبه      
28 سه شنبه      
29 چهار شنبه      
30 پنج شنبه      
31 جمعه      

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر