حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

7:19:58 PM 1397 / 04 / 01
 

 

 برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه  در مراکز بیمارستان نقوی , گلابچی و اورژانس مرکزی

نام پزشک معتمد حاضر در واحد های دانشگاه : دکتر حسین یاوری تبار

 

برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه خرداد 1397 

ت ایام هفته صبح  عصر شب
1 سه شنبه   اورژانس مرکزی  
2 چهار شنبه نقوی اورژانس مرکزی  
3 پنج شنبه   گلابچی نقوی
4 جمعه     گلابچی
5 شنبه   نقوی نقوی
6 یک شنبه      
7 دوشنبه      
8 سه شنبه نقوی   اورژانس مرکزی
9 چهار شنبه     نقوی
10 پنج شنبه      
11 جمعه نقوی نقوی نقوی
12 شنبه      
13 یک شنبه      
14 دوشنبه      
15 سه شنبه     نقوی
16 چهار شنبه      
17 پنج شنبه      
18 جمعه نقوی    
19 شنبه   گلابچی  
20 یک شنبه   نقوی  
21 دوشنبه نقوی نقوی  
22 سه شنبه      
23 چهار شنبه   اورژانس مرکزی  
24 پنج شنبه اورژانس مرکزی    
25 جمعه      
26 شنبه اورژانس مرکزی    
27 یک شنبه      
28 دوشنبه نقوی    
29 سه شنبه   نقوی  
30 چهار شنبه      
31 پنج شنبه   گلابچی  

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر