حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:18:32 AM 1398 / 01 / 04
 

 

 برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه  در مراکز بیمارستان نقوی , گلابچی و اورژانس مرکزی

نام پزشک معتمد حاضر در واحد های دانشگاه : دکتر حسین یاوری تبار

 

برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه اسفند ماه1397 

  برنامه دکتر حسین یاوری تبار  
ت ایام هفته صبح  عصر شب
1 چهار شنبه   نقوی نقوی
2 پنج شنبه      
3 جمعه      
4 شنبه نقوی    
5 یک شنبه   اورژانس مرکزی  
6 دوشنبه      
7 سه شنبه نقوی گلابچی  
8 چهار شنبه نقوی نقوی  
9 پنج شنبه     گلابچی
10 جمعه      
11 شنبه نقوی    
12 یک شنبه   نقوی  
13 دوشنبه     نقوی
14 سه شنبه      
15 چهار شنبه نقوی   نقوی
16 پنج شنبه   اورژانس مرکزی  
17 جمعه      
18 شنبه     اورژانس مرکزی
19 یک شنبه   نقوی  
20 دوشنبه      
21 سه شنبه   نقوی نقوی
22 چهار شنبه   اورژانس مرکزی  
23 پنج شنبه      
24 جمعه      
25 شنبه گلابچی نقوی  
26 یک شنبه      
27 دوشنبه   نقوی  
28 سه شنبه     نقوی
29 چهار شنبه     گلابچی

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر