حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

11:15:51 PM 1398 / 08 / 21
 

 

 برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه  در مراکز بیمارستان نقوی , گلابچی و اورژانس مرکزی

نام پزشک معتمد حاضر در واحد های دانشگاه : دکتر حسین یاوری تبار

برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه آبان 1398        

  برنامه دکتر حسین یاوری تبار      
ت ایام هفته صبح  عصر شب
1 چهار شنبه   نقوی نقوی
2 پنج شنبه      
3 جمعه   نقوی  
4 شنبه نقوی گلابچی نقوی
5 یک شنبه      
6 دوشنبه   نقوی  
7 سه شنبه نقوی نقوی نقوی
8 چهار شنبه     نقوی
9 پنج شنبه   نقوی نقوی
10 جمعه   گلابچی  
11 شنبه نقوی   گلابچی
12 یک شنبه   نقوی  
13 دوشنبه نقوی    
14 سه شنبه      
15 چهار شنبه      
16 پنج شنبه نقوی اورژانس مرکزی  
17 جمعه      
18 شنبه      
19 یک شنبه      
20 دوشنبه      
21 سه شنبه      
22 چهار شنبه      
23 پنج شنبه      
24 جمعه     اورژانس مرکزی
25 شنبه   نقوی  
26 یک شنبه      
27 دوشنبه      
28 سه شنبه   اورژانس مرکزی  
29 چهار شنبه      
30 پنج شنبه      

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر