حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

11:21:42 PM 1396 / 07 / 01
 

 

 برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه  در مراکز بیمارستان نقوی , گلابچی و اورژانس مرکزی

نام پزشک معتمد حاضر در واحد های دانشگاه : دکتر حسین یاوری تبار

 برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه مهرماه سال1396

ت ایام هفته صبح  عصر شب
1 شنبه نقوی نقوی  
2 یک شنبه   گلابچی نقوی
3 دوشنبه      
4 سه شنبه نقوی   نقوی
5 چهار شنبه   نقوی  
6 پنج شنبه   نقوی نقوی
7 جمعه      
8 شنبه نقوی اورژانس مرکزی  
9 یک شنبه   نقوی نقوی
10 دوشنبه      
11 سه شنبه     نقوی
12 چهار شنبه      
13 پنج شنبه نقوی اورژانس مرکزی  
14 جمعه      
15 شنبه      
16 یک شنبه      
17 دوشنبه      
18 سه شنبه      
19 چهار شنبه      
20 پنج شنبه      
21 جمعه      
22 شنبه      
23 یک شنبه      
24 دوشنبه نقوی گلابچی  
25 سه شنبه      
26 چهار شنبه نقوی اورژانس مرکزی  
27 پنج شنبه      
28 جمعه     اورژانس مرکزی
29 شنبه      
30 یک شنبه   نقوی  

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر