حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

9:29:12 PM 1397 / 05 / 27
 

 

 برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه  در مراکز بیمارستان نقوی , گلابچی و اورژانس مرکزی

نام پزشک معتمد حاضر در واحد های دانشگاه : دکتر حسین یاوری تبار

 

برنامه حضور پزشک معتمد دانشگاه مرداد 1397 

 

  برنامه دکتر حسین یاوری تبار  
ت ایام هفته صبح  عصر شب
1 دوشنبه نقوی    
2 سه شنبه   گلابچی  
3 چهارشنبه      
4 پنج شنبه      
5 جمعه      
6 شنبه نقوی نقوی  
7 یکشنبه   نقوی  
8 دوشنبه نقوی نقوی  
9 سه شنبه     نقوی
10 چهارشنبه     گلابچی
11 پنج شنبه      
12 جمعه      
13 شنبه      
14 یکشنبه      
15 دوشنبه      
16 سه شنبه      
17 چهارشنبه      
18 پنج شنبه      
19 جمعه      
20 شنبه     نقوی
21 یکشنبه      
22 دوشنبه   اورژانس مرکزی  
23 سه شنبه      
24 چهارشنبه      
25 پنج شنبه نقوی گلابچی اورژانس مرکزی
26 جمعه   نقوی  
27 شنبه   نقوی نقوی
28 یکشنبه   نقوی  
29 دوشنبه   اورژانس مرکزی  
30 سه شنبه   اورژانس مرکزی  
31 چهارشنبه نقوی نقوی نقوی

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر