حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

7:00:03 AM 1397 / 02 / 07
 

واحد فناوری اطلاعات  بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان



 مسئول واحد :  محسن راهی

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: نرم افزار

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر