حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:45:32 AM 1396 / 07 / 29
 

برنامه حضور پزشکان قلب و عروق مرکزپزشکی آموزشی ودرمانی نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اسامی متخصصین :

1-عادله ملکی پور 2-علیرضا فرخیان 3-پورعباسی 4- الهیار گلابچی 5-سیدمحمود سیدی
6-جعفری 7-دکتر حاجی زاده      

 برنامه درمانگاه:

روزهای هفته
نام متخصص(عصر)
نام متخصص (صبح)
نام متخصص صبح گلابچی
نام متخصص عصر گلابچی
کلینیک صدوقی
شنبه
 فرخیان-پورعباسی- گلابچی
دکتر سیدی-ملکی پور
 
دکتر حاجی زاده
جعفری
یک شنبه
  فرخیان-گلابچی
دکتر سیدی-ملکی پور
 
 دکتر حاجی زاده
جعفری
دوشنبه
  فرخیان-پورعباسی-جعفری
دکتر سیدی
 

دکتر حاجی زاده

ملکی پور 
سه شنبه
گلابچی-حاجی زاده بیدگلی
دکتر سیدی
 
دکتر حاجی زاده 
  جعفری
چهارشنبه
 پورعباسی -دکتر فرخیان-جعفری
دکتر سیدی
 

گلابچی

ملکی پور 
پنج شنبه
          دکتر حاجی زاده  
 
 
 

تماس با ما:
تلفن تماس:55450031-55451515-55451580
داخلی اطلاعات:222
دورنگار:031-55452380
آدرس:کاشان- خ  آیت اله کاشانی  جنب چهارراه آیت ال کاشانی
آدرس پستی:
naghavihospital@kaums.ac.ir

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر