حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

5:39:22 AM 1396 / 09 / 26
 

برنامه حضور پزشکان قلب و عروق مرکزپزشکی آموزشی ودرمانی نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اسامی متخصصین :

1-دکترعادله ملکی پور 2-دکترعلیرضا فرخیان 3-دکتر محمد صادق پورعباسی 4- دکترالهیار گلابچی 5-دکترسیدمحمود سیدی
6-دکتر امیرمسعودجعفری 7-دکترمهدی حاجی زاده 7-دکتر سعید عونی هریس    

 برنامه درمانگاه:

روزهای هفته
نام متخصص(عصر)
نام متخصص (صبح)
نام متخصص صبح گلابچی
نام متخصص عصر گلابچی
کلینیک صدوقی
شنبه
 فرخیان-پورعباسی-ملکی پور
 
 
دکتر حاجی زاده
جعفری
یک شنبه
  فرخیان-عونی هریس
   
دکتر حاجی زاده
جعفری
دوشنبه
  فرخیان-پورعباسی-جعفری
دکتر سیدی
 

دکتر حاجی زاده

 
سه شنبه
گلابچی-حاجی زاده بیدگلی-
عونی هریس
دکتر سیدی
 
دکتر حاجی زاده 
  جعفری
چهارشنبه
 پورعباسی -دکتر فرخیان-جعفری
   

گلابچی

 
پنج شنبه
          دکتر حاجی زاده  
 
 
 

تماس با ما:
تلفن تماس:55450031-55451515-55451580
داخلی اطلاعات:222
دورنگار:031-55452380
آدرس:کاشان- خ  آیت اله کاشانی  جنب چهارراه آیت ال کاشانی
آدرس پستی:
naghavihospital@kaums.ac.ir

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر