حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:41:28 PM 1397 / 04 / 30
 

روش ترک اعتیاد فوق سریع :سراب یا امید

بررسی عملکرد کلینیک UROD بعد از 2 سال فعالیت

     برای بررسی میزان موفقیت یک روش ابتدا اهداف و دورنمای آن روش را باید بررسی کرد این سوال مجدد باید پاسخ داده شود که منظور از ترک اعتیاد چیست؟ و آیا اصولا اعتیاد بیماری درمان پذیر است ؟ برابر تعریف استاندارد اعتیاد مشابه بیماریهای مزمن ،بیماری است که«قابل درمان نیست ولی قابل کنترل است.»

     بیماری مزمنی مانند دیابت تا زمانی که بیمار از داروی خود استفاده می کند و توصیه های پزشکی را رعایت می کند بیماریش تحت کنترل است ولی اگر به این توصیه ها عمل نکند بیماری او شعاه ور خواهد شد. . برای فرد معتاد نیز همین گونه است بیمار بعد از قطع مصرف مواد و پاکی اولیه مادامی که رفتارهای گرایش به مصرف را کنترل می کند و با اراده ی لازم بر وسوسه های ذهنی خود غلبه می کند می تواند بیماریش را کنترل کند ، پس پاکی اولیه و ترک اعتیاد به روش فوق سریع یا هر روش دیگر قدم اول است و بیمار می بایست برای کنترل اعتیاد برنامه داشته باشد. از این رهگذر هر تبلیغی مبنی بر ترک اعتیاد تضمینی و بدون بازگشت غیر علمی و فریب کاری است.

لازم است بیماران قبل از شروع هر روش برای ترک اعتیاد ابتدا آگاهی های لازم را دریافت کنند و با علم به موضوع یک روش را انتخاب کنند و این امری است که در کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان نقوی طی مشاوره های قبل و بعد از ترک در اختیار بیماران قرار داده می شود .

    کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان نقوی بعد از 2 سال فعالیت، کارنامه قابل قبول ارائه نموده است. از نظر آماری، کنترل بیماری در کوتاه مدت (کمتر از 6 ماه) در میان مراجعه کنندگان 83 درصد و کنترل دراز مدت 77 درصد بوده است.

از نظر کیفیت زندگی و رضایت بیماران از این روش نیز بیش از 80 درصد آنها ابراز رضایت نموده اند.

دراین میان حتی کسانی که در مواردی از کنترل خارج شده اند به دلیل مشاوره های داده شده و انتخاب با علم توانسته اند با اخذ راهنمائی های تکمیلی مجددا برای کنترل بیماری خود برنامه ریزی کنند ، کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان نقوی کاشان با استفاده از تجربیات به روز و بکارگیری تجهیزات و روش های استاندارد به ارائه خدمات به بیماران ادامه می دهد و پذیرای نظرات و پیشنهادات بیماران و صاحب نظران به منظور ارتقا خدمات می باشد .

    کلینیک خود را موظف می داند که به بیماران اطلاعات درست و واقع گرایانه بدهد تا بیماران روش درمانی را با علم کامل انتخاب نمایند.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر