حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

5:51:03 AM 1398 / 01 / 03
 

تعرفه های درمانی بیمارستان نقوی دانشگاه علوم  پزشکی کاشان در سال 1391 

تعرفه های درمانی بیمارستان نقوی

 • هزینه هتلینگ بیمارستان درجه 1 ، اتاق سه تخته و بیشتر هر شب 405000 ریال
 • حق العمل جراحی، هر واحد جراحی 74000 ریال
 • حق الزحمه بیهوشی، هر واحد بیهوشی 41000 ریال
 • هزینه تعرفه داخلی هر K: برای خدمات ویزیت و مشاوره 8100 ریال و برای سایر خدمات 5800 ریال
  • ویزیت اول 162000 ریال
  • ویزیت دوم به بعد 121500 ریال
  • ویزیت ترخیص 68850 ریال
 • ویزیت استادیار تمام وقت دانشگاه 77400 ریال
 • عمومی (درمانگاه) 44000 ریال
 • ویزیت پزشک متخصص (درمانگاه) 53000 ریال

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر