حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

9:46:03 AM 1398 / 06 / 26
 
تعرفه های درمانی بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1393 
 
 
تعرفه های درمانی سال 1393:
 1. هزینه هتلینگ بیمارستان درجه 1 ، اتاق سه تخته و بیشتر هر شب 900,000 ریال
 2. حق العمل جراحی، هر واحد جراحی 88,000 ریال
 3. حق الزحمه بیهوشی، هر واحد بیهوشی 88,000  ریال  
 4. ویزیت اول 404,800 ریال معادل 4.6 کای جراحی  
 5. ویزیت دوم به بعد 316,800 ریال  معادل 3.6 کای جراحی
 6. ویزیت ترخیص 176,000 ریال معادل  2 کای جراحی
 7. ویزیت پزشک مشاوره کننده: 404,800  
 8. ویزیت پزشک عمومی (درمانگاه) 80,000 ریال
 9. ویزیت پزشک متخصص (درمانگاه) 100,000 ریال
 10. ویزیت استادیار تمام وقت دانشگاه 125,000ریال
 11. ویزیت پزشکان فوق تخصص (فلوشیپ) 120,000 ریال
 12. ویزیت پزشکان فوق تخصص (فلوشیپ) 2کا  149,000 ریال

                                                                                                                                   طرح تحول سلامت سال 1393

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر