حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

3:42:40 PM 1396 / 01 / 09
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر