حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

9:47:28 AM 1398 / 06 / 26
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر