حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

5:58:03 AM 1399 / 04 / 14
 

واحد اکوکاردیوگرافی مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانینقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

معرفی واحد:

روزهای فعالیت:        شنبه  تا چهارشنبه هر هفته
 نحوه  گرفتن نوبت:    بر اساس نوبت دهی  قبلی توسط متخصصین  محترم قلب و  عروق
 زمان انجام اکو:        عصرها طبق زمان تعیین شده توسط متخصصین قلب و عروق

 

تلفن تماس:55451515-55451580-55450031
دورنگار:55452380
پست الکترنیک بیمارستان:naghavihospital@kaums.ac.ir
 آدرس  : کاشان- خ ش رجایی

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر