حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

5:46:19 AM 1399 / 01 / 15
 

 مدیریت خدمات پرستاری مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

نام و نام خانوادگی مدیریت خدمات پرستاری:امیرمسعود تجلیان مفرد
نام پدر:
عباس 

مدرک تحصیلی : لیسانس پرستاری
نوع استخدام: رسمی
 عکس مدیر دفتر پرستاری

 

مکان دفتر پرستاری: انتهای طبقه اول
شماره تلفن :55461525 
پست الکترنیک بیمارستان:naghavihospital@kaums.ac.ir

تاریخ آخرین بروز رسانی:1398/11/10

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر