حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:16:36 PM 1397 / 04 / 30
 

کلینیک تخصصی پزشکی اجتماعی مرکزپزشکی,آموزشی ودرمانی نقوی ,درمانگاه گلابچی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

نام و نام خانوادگی متخصص: آقای دکتر سید علیرضا مروجی

عنوان تخصص:متخصص پزشکی اجتماعی

جدول زمانی فعالیت کلینیک پزشکی اجتماعی

 

روزهای هفته نام  متخصص مکان ویزیت زمان ویزیت
شنبه    دکتر مروجی     درمانگاه گلابچی        عصر
یک شبنه   دکتر مروجی     درمانگاه گلابچی        عصر
دوشنبه    دکتر مروجی     درمانگاه گلابچی        عصر
سه شنبه   دکتر مروجی     درمانگاه گلابچی        عصر
چهارشنبه   دکتر مروجی     درمانگاه گلابچی        عصر
پنج شنبه      
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر