حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:23:15 AM 1398 / 01 / 04
 

آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و مقررات  دانشگاه علو پزشکی  و بیمارستان

عناوین:
 مصوبات ریاست جمهوری،مصوبات مالی و بعضی قوانین پرسنلی
 قوانین  مرخصی حج پرسنل
 ارائه طبقه شغلی به  استعداد های برتر
 فوق العاده سختی کار با  پست های انشایی


تماس با ما:
تلفن تماس:55450031-55451515-55451580
داخلی اطلاعات:222
دورنگار:031-55452380
آدرس:کاشان- خ  آیت اله کاشانی  جنب چهارراه آیت ال کاشانی
آدرس پستی:
naghavihospital@kaums.ac.ir

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر