حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:30:29 PM 1395 / 11 / 03
 
شماره تلفن های  مستقیم و داخلی بیمارستان نقوی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
تلفن تماس:55451515-55451580-55450031
دورنگار:55452380
پست الکترنیک بیمارستان:
naghavihospital@kaums.ac.ir
 آدرس  : کاشان- خ ش رجایی
 
 
 جدول شماره تلفن های داخلی  بخش های  بیمارستان
 
 نام واحد  شماره داخلی  نام واحد  شماره اخلی
ریاست 251 مدیریت 255
امور مالی و حسابداری 258-252 کارگزینی و امور اداری 256-257
 آزمایشگاه  249  بخش جراحی  212
 انبار  245  رادیولوژی  227
 اتاق عمل  215-216 مرکز دیابت  232 
 ام آر آی  241  مدارک پزشکی  243
 اطلاعات 222  صندوق  205
 اورژانس تصادفات  221  حسابداری  252-258
 نگهبانی  219-264  مرکز مخابرات -264- 0
 پذیرش بستری  238  واحد بهداشت  
پذیرش کلینیک 205 MRI 241
 دفتر پرستاری  217  تاسیسات  200
کارشناس رایانه(IT)

236

مددکاری   220
مسئول درمانگاه زنان 262 منشی درمانگاه زنان 261
پزشک درمانگاه زنان 260 نوار قلب   231
CSR 263 استراحت نگهبانان 228
تدارکات(کارپرداز) 253 نوار عصب و عضله 206
اورژانس 115   244 فیزیوتراپی  234 
اتاق گچ گیری 237 نوار عصب و عضله و بیهوشی 206
تجهیزات پزشکی   247 سلف سرویس  222 
پاویون پزشکان 250 آموزش بارداری 248
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر