حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

7:39:41 AM 1399 / 04 / 14
 
شماره تلفن های  مستقیم و داخلی بیمارستان نقوی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
تلفن تماس:55451515-55451580-55450031
دورنگار:55452380
پست الکترنیک بیمارستان:
naghavihospital@kaums.ac.ir
 آدرس  : کاشان- خ ش رجایی
 
 
 جدول شماره تلفن های داخلی  بخش های  بیمارستان
 
 نام واحد  شماره داخلی  نام واحد  شماره اخلی
ریاست 251 مدیریت 255
امور مالی و حسابداری 253-252 کارگزینی و امور اداری 256-257
 آزمایشگاه  229  بخش جراحی 213 -212
 انبار  245  رادیولوژی  227
 اتاق عمل  211-216 مرکز دیابت  232 
 ام آر آی  226  مدارک پزشکی  239
 اطلاعات 222  صندوق 268
 اورژانس تصادفات  221  حسابداری  252-258
 نگهبانی  218-219  مرکز مخابرات 265- 0
 پذیرش بستری  238  واحد بهداشت 248
پذیرش کلینیک 269 MRI 226
 دفتر پرستاری  217  تاسیسات  200
کارشناس رایانه(IT)

267

مددکاری   220
مسئول درمانگاه زنان 242 منشی درمانگاه زنان 241
پزشک درمانگاه زنان 240 نوار قلب   231
CSR 235 داروخانه بخش 210
تدارکات(کارپرداز) 263 نوار عصب و عضله 206
اورژانس 115   244 فیزیوتراپی  234 
اتاق گچ گیری 233 نوار عصب و عضله و بیهوشی 206
تجهیزات پزشکی   246 سلف سرویس  214
پاویون پزشکان 250 آموزش بارداری 248
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر