حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

6:41:16 AM 1399 / 04 / 14
 

معرفی  روسا،مدیران و مسئولین مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی نقوی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان


 اسامی مدیران و مسئولان

 اسامی مدیران و مسئولان

ریاست بیمارستان : دکتر ابوالفضل شجاعی
مسئول فنی صبح و عصر بیمارستان: دکتر ابوالفضل شجاعی

معاون آموزشی و درمان: دکتر علیرضا عابدی
مدیریت بیمارستان :  محمد واحدی پور
مسئول امور اداری و بهداشت :  غلامرضا محمدزاده راوندی
ریاست اورژانس: دکتر حسین یاوری تبار
مدیر امور مالی : مجید محمدی
مدیر خدمات پرستاری و خدمات : امیرمسعود تجلیان مفرد
مسئول اتاق عمل : محمد علی حیدریان
سرپرستار بخش جراحی: خانم اسماعیل پور
مسئول بخش  ICU و مدیریت بحران : مجتبی جلالی فر
سرپرستار بخش اورژانس :  امیرمسعود تجلیان
مسئول  بخش HIM و پرتال بیمارستان:  سیدمحمد طاهری

مسئول IT:  محسن راهی
مسئول فنی داروخانه: دکتر اختر توانا

مسئول MRI  و رادیولوژی : مجتبی آمرزش
مسئول درمانگاه  های تخصصی : اکرم حسینی
مسئول آزمایشگاه: علی حق شناس
مسئول کتابخانه،رفاه ، روابط عمومی و آموزش: زهرا شیخی
مسئول کارپردازی:غلامرضا محمد زاده
مسئول پذیرش کلینیک ها : امیر هادیان نژاد
مسئول مددکاری:  علی شاه ملایی قمصری

 کارشناس اعتبار بخشی: فاطمه رجایی
کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار: عظیه محسنی
مسئول کنترل عفونت:   مسعود گندم کار 

 اسامی مدیران و روسا سابق بیمارستان نقوی کاشان

اسامی رئیسان سابق
اسامی مدیران سابق
دکتر حامد یزدان پناه
 
دکتر محمد حاجی جعفری
دکتر حسین غنی
دکتر همایون تابش
دکتر اسماعیل فخاریان
دکتر سیدعباس مظفری
 

دکتر حسین یاوری تبار
دکتر محمدحسین مکی
عباس حلاج باشی
 عباس صفاریان

تماس با ما:
تلفن تماس:55451515-55451580-55450031
دورنگار:55452380
پست الکترنیک بیمارستان:
naghavihospital@kaums.ac.ir
 آدرس  : کاشان- خ ش رجایی

تاریخ آخرین به روز رسانی:1399/02/15

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر