حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

12:13:33 AM 1396 / 07 / 04
 

معرفی  روسا،مدیران و مسئولین بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان


 اسامی مدیران و مسئولان

 اسامی مدیران و مسئولان

ریاست بیمارستان : دکتر حامد یزدان پناه
مسئول فنی صبح و عصر بیمارستان: حامد یزدان پناه

معاون درمان:  دکتر معصومه کیهانیان 
مدیریت بیمارستان :  محمد واحدی پور
مسئول فنی کلینیک ویژه:دکتر مهدی برهانی
مسئول امور اداری :  غلامرضا محمدزاده راوندی
ریاست اورژانس: دکتر حسین یاوری تبار
مدیر امور مالی : مجید محمدی
مدیر خدمات پرستاری و خدمات : امیرمسعود تجلیان مفرد
مسئول اتاق عمل :  علی فیروزیان
سرپرستار بخش جراحی: خانم اسماعیل پور
مسئول بخش  ICU : مجتبی جلالی فر
سرپرستار بخش اورژانس :  امیرمسعود تجلیان
مسئول  بخش HIM و پرتال بیمارستان:  سیدمحمد طاهری

مسئول فنی داروخانه: نازنین صنعی
مسئول MRI  و رادیولوژی : مجتبی آمرزش
مسئول درمانگاه  های تخصصی : اکرم حسینی
مسئول آزمایشگاه:راضیه شریف
مسئول کتابخانه،رفاه ، روابط عمومی و آموزش: اقدس شیخی
مسئول بهداشت : غلامرضا محمدزاده
مسئول کارپردازی:احمد مجیدی
مسئول پذیرش کلینیک ها : امیر هادیان نژاد
مسئول مددکاری:  علی شاه ملایی قمصری
کارشناس مسئول حاکمیت بالینی: 
فاطمه رجایی
 کارشناس اعتبار بخشی: صدیقه منصوری 
مسئول IT: 
محسن راهی
کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار: عظیه محسنی
نماینده پرستاران گروه بالینی:   ملیحه صباحی
مسئول کنترل عفونت:   مسعود گندم کار 

 اسامی مدیران و روسا سابق بیمارستان نقوی کاشان

اسامی رئیسان سابق
اسامی مدیران سابق

  دکتر محمد حاجی جعفری
دکتر حسین غنی
  دکتر همایون تابش
دکتر اسماعیل فخاریان
دکتر سیدعباس مظفری

دکتر حسین یاوری تبار
دکتر محمدحسین مکی
عباس حلاج باشی
 عباس صفاریان

تماس با ما:
تلفن تماس:55451515-55451580-55450031
دورنگار:55452380
پست الکترنیک بیمارستان:
naghavihospital@kaums.ac.ir
 آدرس  : کاشان- خ ش رجایی

تاریخ آخرین به روز رسانی:1395/10/15

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر