حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:16:58 PM 1397 / 04 / 30
 

برنامه فعالیت پزشکان عمومی اورژانس  مرکز پزشکی آموزشی و درمانینقوی کاشان

 مسئول اورژانس: آقای دکتر حسین یاوری تبار

اسامی پزشکان اورژانس:

  آقای دکتر مسعود غزنوی
آقای دکتر جواد محمدزاده
آقای دکتر مرتضی براتی
آقای دکترحسین یاوری تبار
خانم دکتر فرزانه بیگی

توضیح: این مرکز تنها مرکز اورژانس تروما در  مرکز شهر کاشان   می باشد و  در طول 24 ساعت شبانه روز  پذیرای بیماران حادثه دیده   سرپایی می باشد .

در این مرکز خدمات سرپایی شامل:

سونداژ ،گچ گیری ، باز کردن گچ ،کشیدن بخیه،بخیه زدن  ،بستن آتل ،کشیدن ناخن ، انواع پانسمان  های کوچک و بزرگ  با همکاری پرستاران مجرب و نظارت پزشکان عمومی اورژانس انجام  می پذیرذ

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر