حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:15:05 AM 1397 / 04 / 28
 

برنامه فعالیت کلینیک تخصصی بیهوشی  و درد مرکز پزشکی آموزشی و درمانینقوی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان

اسامی متخصصین :

 آقای دکتر حاجی جعفری
آقای دکتر رضوی زاده
آقای دکتر شجاعی
آقای دکتر ستوده
آقای دکتررجبی
آقای دکتر فاضل
 

جدول زمانی فعالیت کلینیک بیهوشی و درد

روزهای هفته متخصص صبح متخصص عصر
شنبه   گروه  بیهوشی  دانشگاه  طبق برنامه
یک شنبه   گروه  بیهوشی  دانشگاه  طبق برنامه
دوشنبه   گروه  بیهوشی  دانشگاه  طبق برنامه
سه شنبه   گروه  بیهوشی  دانشگاه  طبق برنامه
چهارشنبه   گروه  بیهوشی  دانشگاه  طبق برنامه
پنج شنبه    

تماس با ما:
 تلفن تماس:55451515-55451580-55450031
 دورنگار:55452380
 پست الکترنیک بیمارستان:
naghavihospital@kaums.ac.ir
 آدرس  : کاشان- خ ش رجایی

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر