حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

7:21:17 PM 1397 / 04 / 01
 

نقشه  (پلن ) بیمارستان  نقوی دانشگاه علوم پزشکی  کاشان

نقشه  بخش جراحی بیمارستان

نقشه طبقه همکف بیمارستان

تلفن تماس:55451515-55451580-55450031

نمابر:55452380

تاریخ آخرین بروزرسانی:18/03/1393

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر