حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

6:55:31 AM 1399 / 04 / 14
 

برنامه ها و پروزه های آتی سال 1395
 

 فعال نمودن بخش ای سی یو

فعال تر نمودن کلینیک ها

افزایش تعداد اعمال جراحی

برنامه ها و پروژه های آتی در سال 1394   

بهسازی کلینیک های تخصصی  و فوق تخصصی
طرح گسترش کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی در محوطه پشت بیمارستان
ایجاد بخش ICU , CSR
بهسازی بخش جراحی در راستای برنامه هتلیینگ طرح تحول سلامت
بهسازی واحد پذیرش بیمارستان و ایجاد بایگانی فعال در طبقه همک
پیگیری اجرای آزمایشی برنامه حسابداری قاصدک در راستای برنامه تحول سلامت

  • برنامه ها و پروژه های سال 91 بیمارستان نقوی کاشان

 

1

راه اندازی مرکز دیابت  بیمارستان نقوی کاشان

2

راه اندازی مجدد واحد نوار عصب و عضله بیمارستان  با خریداری دستگاه جدید

3

راه اندازی مجدد واحد نوار مغز 

4

اختصاص شماره تلفن  مستقیم به اطلاعات  جهت اطلاع از آخرین وضعیت نوبت دهی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان

5

انتقال درمانگاه آموزشی زنان و زایمان  بیمارستان نقوی  به بیمارستان بهشتی

6

راه اندازی درمانگاه صبح  قلب و عروق با حضور آقای دکتر سیدی

7

برگزاری  و پیگیری  برنامه های حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی بیمارستان

8

راه اندازی دستگاه ظهور و ثبوت اتومات در بیمارستان نقوی  کاشان

9

شروع به کار  خانم دکتر مرضیه طالبیان ،متخصص زنان و زایمان  در درمانگاه زنان بیمارستان

10

راه اندازی برنام  مدیریت اطلاعات بیمارستانی(HIS ) در درمانگاه ها و پاراکلینیک ها و در نهایت  بخش جراحی بیمارستان

11

جذب یک نیروی مهندس رایانه

12

پارتیشن بندی  واحد صندوق بیمارستان جهت تفکیک واحد اطلاعات،صندوق  و پذیرش رادیولوژی

13

تفکیک  و راه اندازی  واحد پذیرش بستری و سرپایی  و ارتوپدی

14

تعدیل نیروها در بعضی از واحدها

15

ارتقا دستگاه  MRI  بیمارستان

16

راه اندازی مجدد درمانگاه عفونی  بیمارستان با حضور آقای دکتر خانبانپور

17

خریداری دستگاه لیبل زن  جهت آزمایشگاه

18

خصوصی سازی  واحدد نوار قلب،نوار مغز و تست ورزش و اسپیرومتری

19

خریداری دستگا امحاء زباله  بیمارستان

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر