حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

9:53:05 AM 1398 / 06 / 26
 

اهداف  بیمارستان نقوی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

1- ارتقاء سلامت جامعه  تحت پوشش با رعایت استانداردها و موازین اعتبار بخشی بالینی و حاکمیت بالینی

2- ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی در سطح منطقه تحت پوشش داننشگاه علوم پزشکی کاشان و شهرهای همجوار

3- ارانه خدمات پاراکلینیکی  به مردم منطقه و شهرهای اطراف 

تلفن تماس:55450031-55451515-55451580

داخلی اطلاعات:222

دورنگار:031-55452380

آدرس:کاشان- خ  آیت اله کاشانی

آدرس پستی: naghavihospital@kaums.ac.ir

 


   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر