حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:10:34 AM 1397 / 04 / 28
 
 
جناب آقای مجتبی آمرزش انتخاب  شدن جنابعالی را به عنوان مسئول رادیولوژی و MRI  بیمارستان ،به مدت یک سال  رابه جنابعالی تبریک عرض نموده و امیدواریم در خدمت به بیماران  موفق و موید باشید.
 

روز کارمند     سرکار خانم زهره مازندرانیان، انتخاب شما را به عنوان کارمند نمونه   سال 1392 ، از طرف  ریاست و مدیریت و کلیه همکاران  بیمارستان تبریک عرض نموده و امیدواریم در تمام امورات زندگی خود موفق و موید باشد
                                                                                                                                            روابط عمومی بیمارستان نقوی

سرکار خانم معصومه حمزه ای مدیر دفتر پرستاری معاونت درمان انتخاب شما را به عنوان مدیر نمونه کشوری تبریک عرض نموده و امیدواریم در تمام امورات زندگی خود موفق و موید باشید.
                                                                                                      دفتر پرستاری بیمارستان نقوی کاشان
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر