حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

5:17:51 PM 1393 / 07 / 30
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر