حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

12:22:34 PM 1398 / 07 / 29
 

آزمایشات میکروب شناسی بیمارستان نقوی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آزمایشات میکروب شناسی زیر در این مرکز انجام می پذیرذ

 

ردیف نام آزمایش توضیحات
1 U/A بهتر است نمونه ادرار صبحگاهی باشد 
2 U/C قبل از انجام آزمایش  نباید آنتی بیوتیک مصرف شود 
3 S/E  
4 S/C  
5 OB قرص آهن، گوشت قرمز، حبوبات، اسفناج و جگر حداقل 3 روز قبل از انجام آزمایش نباید مصرف شود 
6 Scotch   tape  test  

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر