حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

7:09:18 AM 1399 / 04 / 14
 

 

اتاق عمل بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
عکس پرسنل اتاق عمل سال 1392
معرفی:
مسئول فنی:  دکتر  اسماعیل فخاریان
 مسئول اتاق عمل: محمد علی حیدریان
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 شرح وظایف اتاق عمل:
پذیرش بیمار در اتاق عمل (پذیرش از بخش‌های بستری)
کنترل آزمایشات (HCT, HB, PLT, PTT, PT)، کنترل رضایت عمل، کنترل رزرو خون در صورت نیاز، کنترل NPOبودن بیمار، کنترل VS، کنترل بیمار از نظر خروج پروتزها و دندانهای مصنوعی و زیورآلات، کنترل محل عمل، کنترل تعویض لباس
در صورت انتقال از بخش:
کنترل برگه مراقبت قبل از عمل، کنترل آزمایشات BGHCT, HB,، کنترل از نظر داشتن رضایت عمل، در صورتیکه بیمار High Riskباشد رضایت مربوطه در اتاق عمل گرفته شود، گرفتن شرح حال، کنترل بیمار از نظر نداشتن عضو مصنوعی و زیورآلات، اطمینان از  NPOبودن بیمار
انتقال بیمار به اتاق انتظار
آماده کردن بیمار جهت عمل جراحی (رگ گیری، کنترل BP، کنترل VS)
انتقال بیمار به تخت عمل جراحی
آمادگی بیمار جهت شروع عمل جراحی (مانیتورینگ، فشار خون، کنترل IV line، کنترل مجدد پرونده بیمار، دادن Position مناسب)
تزریق داروهای بیهوشی تحت نظارت متخصص بیهوشی
اینتوباسیون بیمار (در صورت لزوم)
دستور پزشک بیهوشی جهت شروع عمل
انجام عمل جراحی
کنترل بیمار در طول عمل جراحی توسط تکنیسین و متخصص بیهوشی
خروج بیمار از بیهوشی
انتقال بیمار به ریکاوری
تحویل بیمار به مسئول ریکاوری (دادن شرح حال کامل از وضعیت بیمار در طول عمل به مسئول ریکاوری)
اکسیژن تراپی، کنترل IO، کنترل سطح هوشیاری،  در صورت نیاز درخواست خون و انجام آزمایشات مورد نیاز طبق دستور پزشک متخصص بیهوشی، تزریق داروهای مخدر جهت تسکین درد بیمار با تجویز پزشک متخصص بیهوشی، تکمیل پرونده بیمار
انتقال بیمار به بخش مربوطه
تماس مسئول ریکاوری با سرپرستار بخش مربوطه جهت تحویل بیمار، انتقال بیمار با برانکارد، کنترل پرونده بیمار، کنترل تکمیل برگ مراقبت بعد از عمل، کنترل سطح هوشیاری، کنترل محل عمل از نظر خونریزی، تحویل بیمار توسط پرستار بخش مربوطه
شناخت کلیه دستگاهها، بکارگیری صحیح وسایل و در صورت نیاز پیگیری رفع نقص دستگاه

شماره تلفن بیمارستان:55451515-55450031
نمابر:55452380
آدرس پستی: کاشان- خ ش رجایی- چهاراه راه آیت ال کاشانی-
پست الکترونیک :naghavihospital@kaums-ac.ir
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر