حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

2:14:52 PM 1397 / 04 / 30
 
RSS اخبار بیمارستان نقوی کاشان
صفحه 26 از 29   تعداد اخبار اين گروه خبري: 288
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  

اعلام شرایط بیمه تکمیلی کارکنان علوم پزشکی کاشان در سال 92
شرایط بیمه تکمیلی کارکنان علوم پزشکی کاشان در سال 92 اعلام شد.

1392 / 02 / 03 -8:18


اعتباربخشی نسل سوم در بیمارستان نقوی انجام شد
اعتباربخشی نسل سوم روزهای دوشنبه تا پنجشنبه ( 5 تا 7 دیماه 95) در بیمارستان نقوی با حضور ارزیابان وزارت بهداشت انجام شد

1395 / 11 / 12 -13:46


اعتباربخشی بیمارستان نقوی کاشان انجام شد
فرایند اعتباربخشی بیمارستان نقوی کاشان طی دو روز ( روزهای 18 و 19 اسفندماه ) با حضور ارزیابان ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد.

1393 / 12 / 20 -10:2


اظهار رضایت استفاده کنندگان از خدمات کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان نقوی
در گفتگو با استفاده کنندگان از خدمات کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان نقوی بیان شد:

1393 / 09 / 19 -9:3

به مناسبت روز ماما
از ماماهای شاغل در بیمارستان نقوی تقدیر شد
به مناسبت روز ماما دکتر حامد یزدان پناه، رئیس بیمارستان نقوی باتفاق مدیر این مرکز از ماماهای شاغل در این مرکز با اهدای شاخه گل و شیرینی تقدیر کرد.

1396 / 02 / 17 -14:18


از روشندلان بیمارستان تجلیل شد.
به مناسبت 23 مهرماه و روز عصای سفید با حضور ریاست محترم بیمارستان از روشندلان شاغل در بیمارستان تجلیل به عمل آمد.

1392 / 07 / 25 -12:13

به مناسبت روز جهانی ماما
از پرسنل مامای شاغل در بیمارستان نقوی تقدیر شد
سرپرست بیمارستان نقوی کاشان در این مراسم گفت: حیطه خدمات ماماها بسیار گسترده و از پیش از تولد تا انتهای عمر انسان می باشد.

1395 / 02 / 20 -14:3

به مناسبت 15 آذرماه روز حسابدار در ایران
از پرسنل شاغل در امور مالی بیمارستان نقوی تقدیر شد
به مناسبت 15 آذرماه روز حسابدار در ایران ، از پرسنل شاغل در امور مالی بیمارستان نقوی تقدیر شد.

1394 / 09 / 16 -13:8

به مناسبت روزآمار و مدارک پزشکی
از پرسنل شاغل در بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان نقوی تقدیر شد
به مناسبت روزآمار ومدارک پزشکی، رئیس بیمارستان نقوی باتفاق مدیر این مرکز از پرسنل شاغل در واحد مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان با اهدای شاخه گل و شیرینی تقدیر کرد.

1396 / 02 / 17 -14:23

به مناسبت روز رادیولوژی
از پرسنل تصویربرداری بیمارستان نقوی تقدیر شد
به مناسبت 17 آبان روز جهانی رادیولوژی، از پرسنل تصویربرداری این بیمارستان تقدیر شد.

1395 / 08 / 18 -21:49

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر