حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

8:03:09 PM 1398 / 01 / 29
 
RSS اخبار بیمارستان نقوی کاشان
صفحه 3 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 311
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  

کلاس مولتی سیتی اسلایس برگزار می گردد
کلاس آموزش مولتی سیتی اسلایس, ویژه پرسنل پرتونگاری , درسالن کنفرانس بیمارستان نقوی برگزار می گردد

1394 / 12 / 05 -15:56


کلاس مدیریت و دفع پسماند 2 در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.
در راستای برنامه اعتبار بخشی و بهبود کیفیت کلاس آموزش دفع پس ماندها در تاریخ 2/7/392 برگزار می گردد.

1392 / 06 / 23 -13:34

کلاس زلال احکام برگزار می گردد
کلاس زلال احکام ویژه خوا هران و برادران در بیمارستان نقوی برگزار می شود
برنامه برگزاری کلاس زلال احکام ویژه خواهران و برداران اعلام شد.

1394 / 05 / 24 -9:43


کلاس بسیج ارتقاء بهداشت دست ها در بیمارستان نقوی برگزار شد
در چهارچوب اجرای برنامه حاکمیت بالینی کلاس آموزش بسیج ارتقاء بهداشت دست ها در بیمارستان نقوی برگزار شد.

1390 / 10 / 01 -13:22


کلاس اطفاء حریق و مانور آتش نشانی در بیمارستان نقوی برگزار شد
در راستای اجرای نظام اعتباربخشی و بهبود کیفیت ، کلاس اطفاء حریق برای پرسنل شاغل در بیمارستان نقوی برگزار شد

1394 / 11 / 29 -13:46


کلاس اطفاء حریق در بیمارستان نقوی برگزار شد
در راستای نظام ملی اعتبار بخشی بیمارستانی، کلاس اطفاء حریق در بیمارستان نقوی برگزار شد.

1397 / 03 / 05 -10:0


کلاس اتشنشانی در تاریخ 5/11/1391 در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد
در راستای برنامه اعتبار بخشی بیمارستان کلاس آموزشی آتشنشانی در تاریخ 5/11/1391 راس ساعت 10 در بیمارستان برگزار می شود.

1391 / 10 / 28 -11:55


کلاس آموزشی با عنوان اصول کار با دستگاه DDR برگزار می گردد
کلاس آموزشی با عنوان اصول کار با دستگاه DDR ( دارای 20 امتیاز بازآموزی ) در تاریخ های ذیل در محل سالن کنفرانس بیمارستان نقوی برگزار می گردد

1392 / 05 / 05 -9:32


کلاس آموزشی با عنوان آشنایی با انواع خطاها و آسیب های شغل برگزار می گردد
کلاس آموزشی با عنوان انواع خطا و اسیب های شغلی در تاریخ 06/06/1392در بیمارستان نقوی برگزار می شود.

1392 / 06 / 03 -8:23


کلاس آموزش سلامت و ایمنی کارکنان در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار شد.
کلاس سلامت و ایمنی کارکنان با حضور کلیه پرسنل و مسئولین واحدها در تاریخ 11/8/1392 در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار شد.

1392 / 08 / 12 -12:34

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر