حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

9:50:33 AM 1398 / 06 / 26
 
RSS اخبار بیمارستان نقوی کاشان
صفحه 16 از 33   تعداد اخبار اين گروه خبري: 326
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  

جلسه کمیته کسورات بیمارستان برگزار شد
پیرو برگزاری جلسات قبلی و پیگیری مصوبات جلسات قبل، این جلسه با حضور رئیس، مدیر و مسئول امور مالی و اعضای کمیته کسورات تشکیل شد.

1397 / 07 / 17 -14:44


جلسه هیئت رئیسه دانشگاه در بیمارستان نقوی برگزار شد
جلسه هفتگی هیئت رئیسه دانشگاه در تاریخ 11/4/96 به میزبانی بیمارستان نقوی برگزار شد

1396 / 04 / 14 -12:46


جلسه هماهنگی اعتباربخشی بیمارستان برگزار شد
جلسه هماهنگی اعتباربخشی بیمارستان با حضور رئیس و مدیر بیمارستان و مسئولین واحدها ی مختلف و مرتبطین اعتباربخشی برگزار شد.

1397 / 04 / 28 -14:26

در راستای اجرای قوانین ابلاغی سازمانهای بیمه گر
جلسه ناظرین بیمه ها و مسئولین بیمارستان نقوی تشکیل شد
در راستای اجرای قوانین ابلاغی سازمانهای بیمه گر و مشکلات ناشی از کسورات پرونده های بستری و سرپایی، جلسه ناظرین بیمه ها و مسئولین بیمارستان نقوی تشکیل شد.

1394 / 10 / 30 -13:23


جلسه موقوفات بیمارستان نقوی برگزار شد
جلسه موقوفات بیمارستان نقوی با حضور ریاست،مدیریت و مسولین بیمارستان و کارکنان واحد موقوفات برگزار شد

1398 / 06 / 04 -8:26


جلسه مشترک سرپرست بیمارستان با معاون غذا و دارو دانشگاه برگزار شد
جلسه مشترک سرپرست بیمارستان با معاون غذا و دارو دانشگاه روز دوشنبه ( 17/7/96 ) به منظور بررسی مشکلات دارو و تجهیزات در این بیمارستان برگزار شد.

1396 / 07 / 23 -11:57


جلسه مشترک رئیس بیمارستان با مسئولین واحدها برگزار شد
جلسه مشترک رئیس بیمارستان با مسئولین واحدها روز چهارشنبه مورخ 19/7/96 در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار شد

1396 / 07 / 23 -12:16


جلسه شورای عالی اقامه نماز در بیمارستان نقوی برگزار شد
جلسه شورای عالی اقامه نماز دانشگاه روز یکشنبه مورخ 98/06/10در محل دفتر ریاست بیمارستان نقوی برگزار شد.

1398 / 06 / 12 -12:31


جلسه ساماندهی املاک و مستغلات مرحوم نقوی تشکیل شد
جلسه ساماندهی املاک و مستغلات مرحوم نقوی با حضور سرپرست دفتر حقوقی و نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه در امور موقوفه های آن مرحوم و ریاست بیمارستان و جمعی از کارکنان امور موقوفه های آن مرحوم روز یکشنبه ( 28/11/97 ) در محل دفتر ریاست بیمارستان نقوی تشکیل شد.

1397 / 12 / 02 -8:44


جلسه تودیع و معارفه مسئول امور مالی بیمارستان برگزار شد
جلسه تودیع و معارفه مسئول امور مالی بیمارستان نقوی طی مراسمی با حضور مدیر امور مالی دانشگاه، رئیس و مدیر و جمعی از کارکنان این بیمارستان برگزار شد

1392 / 02 / 26 -12:58

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر