به سایت مرکز آموزشی درمانی نقوی کاشان خوش آمدید :::یا مَنْ اِسْمُهُ دَوآءٌ وَ ذِکْرُهُ شِفآءٌ

 

5:16:36 PM 1402 / 03 / 15
 

مراحل پذیرش بیماران بستری در بیمارستان نقوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

مراحل تشکیل پرونده و پذیرش بیماران بستری


1- بیمار با در دست داشتن دستور بستری از پزشک مربوطه, بیست و چهار ساعت قبل( از زمان تعیین شده جهت عمل جراحی توسط پزشک) به واحد پذیرش مراجعه می نماید.

2- دستور بستری پزشک،  توسط واحد پذیرش بررسی و هماهنگی لازم با واحد ترخیص به عمل آمده و به صورت علی الحساب، فرانشیز خدمات مورد ارائه، ,محاسبه و دریافت می گردد.

3- کلیه مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده، از بیمار دریافت و ضمیمه شده و پروند ه تشکیل می گردد.

4- بیمار یا همراه وی با در دست داشتن دستور بستری, به بخش راهنمایی می گردد.

5- -بعد از مشاهده دستور پزشک توسط پرستار و انجام امور لازم، دستور بستری توسط پرستار مهر و امضا و جهت الصاق به پرونده به بیمار تحویل می شود.

 

 

 

تذکر1 : در مورد بیماران تصادفی و حوادث ترافیکی , کروکی یا تائیدیه مقام انتظامی یا برگه اعزام اورژانس 115 لازم می باشد و بایستی توسط مدیریت بیمارستان تایید گردد.

تذکر2: لازم است بیماران دارای بیمه تکمیلی , در زمان تشکیل پرونده (برحسب نوع قرارداد مربوطه ) معرفی نامه بستری از بیمه خود دریافت و تحویل نمایند.

شماره تلفن تماس:4451515-4450031

نمابر:4452380

آدرس پستی:کاشان- خ ش رجایی- چهارراه آیت ال کاشانی

پست الکترونیک:naghavihospital@kaums.ac.ir

تاریخ آخرین به روز رسانی:1399/03/15

   
جشنواره پرتال