حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

6:27:59 AM 1399 / 04 / 14
 
یبمه های طرف قرارداد بیمارستان نقوی کاشان  در سال 1394
 
لیست بیمه های طرف قرارداد بیمارستان نقوی کاشان

نام بیمه

(سرپایی):پرداختی بیمار

(بستری):پرداختی بیمار

تامین اجتماعی

15%

6%

تامین اجتماعی (بیماران خاص)

رایگان

رایگان

خدمات روستایی

15%

3%

کارمندی

15%

6%

سایراقشار

15%

6%

ایرانیان

15%

6%

نیروی مسلح وظیفه

10%

رایگان

نیروی مسلح عادی

10%

رایگان

کمیته امداد 15% 3%

بانک تجارت

رایگان

رایگان

بانک ملی

10%

رایگان

بانک سپه

رایگان

رایگان

بانک صادرات

ویزیت رایگان

رایگان

بانک کشاورزی

رایگان

رایگان

بیمه تکمیلی معلم

قراردادنداریم

قراردادنداریم

بیمه تکمیلی کار آفرین

قراردادنداریم

اصل و کپی کارت و معرفینامه از بیمه البرز(رایگان)

بیمه تکمیلی ایران

قراردادنداریم

اصل و کپی کارت و معرفی نامه از بیمه ایران

کارت طلایی ،اصل و کپی کارت(رایگان)

آتیه سازان حافظ

قراردادنداریم

اصل و کپی کارت ومعرفی نامه از بیمه آتیه سازان(رایگان)

بیمه دی

قراردادنداریم

اصل و کپی کارت و معرفی نامه از بیمه دی(رایگان)

بیمه آسیا

قراردادنداریم

اصل و کپی کارت و معرفینامه از بیمه آسیا(رایگان)

بیماران تصادفی

قراردادنداریم

بیماران با ارئه کروکی(رایگان)

بیمه میهن

قراردادنداریم

با ارائه کارت و معرفی نامه از بیمه مربوطه(رایگان)

بیمه البرز

قراردادنداریم

(به استثناء پرسنل دانشگاه پزشکی)

با ارائه کارت و معرفی نامه از بیمه مربوطه

(رایگان)

تماس با ما:

تلفن تماس:55450031-55451515-55451580
داخلی اطلاعات:222
دورنگار:03155452380
آدرس:کاشان- خ  آیت اله کاشانی  جنب چهارراه آیت ال کاشانی
آدرس پستی: naghavihospital@kaums.ac.ir


   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر