حضرت علی (ع ): هرکس با مردم گذشت و جوانمردی داشته باشد از دوستی آنان برخوردار گردد..

1:47:12 PM 1397 / 04 / 30
 


کمیته غذا، دارو، درمان و تجهیزات:

1- ریاست بیمارستان
2- مدیر بیمارستان
3- مدیر پرستاری
4- پرشک داروساز
5- خانم شریف
6- آقای محمدزاده
7- آقای فیروزیان
8- خانم یزدانیان
9- آقای نعمتی

شرح وظایف کمیته:
1- بررسی و مطالعه در مورد انواع نیاز به مواد غذایی از نظر کمی و کیفی در سطح بیمارستان.
2- تهیه برنامه منسجم برای تهیه مواد اولیه غذایی یا غاهای آماده از منابع استاندارد و با تضمین کیفیت ، در چهارچوب بودجه وسایر مقررات بیمارستان، نظارت بر حمل بهداشتی مواد غذایی و نگهداری این مواد به شیوه بهداشتی در محل های و درجه حرات مطمئن.
3- نظارت مستمر بر تهیه ، طبخ،نگهداری، انتقال و توزیع وپذیرایی مواد غذایی در بیمارستان.
4- اعمال برنامه های کنترل کیفی.
5- کمک به تهیه برنامه غذایی روزانه بیماران، به ویژه مصرف کنندگان غذاهای رژیمی
6- ارزیابی رضایت بیماران از کیفیت غذا.
7- آموزش کارکنان بخش تغذیه
8- پیشنهاد در جهت تهیه غذای سالم و مناسب برای پرسنل
9- تهیه و کنترل شناسنامه بهداشتی مشتمل بر گواهی صحت مزاج و عدم ابتلا به بیماری های واگیر و مسری، برای کلیه مامورین امور تغذیه بیمارستان و انجام ادواری آزمایشات ضروری برای تایید سلامت ایشان.
10- تهیه گزارش سالیانه از وضعیت تغذیه در بیمارستان.
11- ترویج شیوه های علمی درمان و دارو در سطح بیمارستان.
12- آشنا نمودن پزشکان و سایر پرسنل درمانی با تازه های درمان ودارو
13- نظارت بر حسن اجرای روند مسائل درمانی در بیمارستان
14- بررسی نتایج درمان با تاکید بر عوارض و مرگ ومیر.
15- همکاری با سایر کمیته ها به ویژه کمیته مرگ ومیر ،آسیب شناسی و نسوج
16- ترویج مشاوره در سطح بیمارستان.
17- ایجاد هماهنگی و شرایط مطلوب در همکاری های متقابل بین پزشکان،پرستاران وسایر کادردرمانی،تشخیصی ، بازتوانی بیمارستان
18- رسیدگی به کمبودها، کاستی ها ومشکلات درمان ودارو در بیمارستان و ارائه راه حل های مناسب.
19- نظارت بر تجویز غیرمجاز دارو و برخورد با این موارد.
20- نظارت بر احتمال تجویز داروهای ممنوع و برخورد با این موارد.
21- نظارت بر موارد تجویز غیر منطقی ترکیبات داروئی
22- نظارت بر موارد احتمالی مراعات نکردن غیر موجه لیست داروهای موجود در بیمارستان.
23- نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر در بیمارستان.
24- نظارت بر انتقال خون و فراورده های مربوطه به نحو صحیح و علمی.
25- نظارت بر عوارض latrogenic داروها و سرم ها و فراورده های خون.
26- پیش بینی و نظارت بر نحوه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی غیر مصرفی بیمارستان.
27- پیش بینی ونظارت بر نحوه تامین تجهیزات وملزومات پزشکی مصرفی
28- نظارت بر نحوه استفاده از وسائل، نگهداری وتعمیر تجهیزات پزشکی.
29- آموزش نحوه کاربرد و استفاده صحیح وایمنی و نگهداری تجهیزات پزشکی و بیمارستانی.
30- پیش بینی و ارائه برنامه برای تهیه ابزار یدکی دستگاه ها.

زمان تشکیل کمیته:

  • هر 2 ماه یک بار
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر